O BNG presenta unha en contra da suba do IBI no concello da Guarda

O BNG presenta unha en contra da suba do IBI no concello da Guarda

Ángel Baz, portavoz municipal do BNG

O Bloque Nacionalista Galego ven de presentar no rexistro do concello unha moción sobre a regularización catastral e a revisión da ordenanza sobre o IBI.

Para o BNG o Procedemento de Regularización Catastral 2013-2016 impulsado polo Ministerio de Facenda vai significar ademais do pago da taxa de 60 € por cada alta no catastro, un aumento do valor catastral do inmóbel revisado, polo tanto, incrementará a base impoñíbel de tributos como o IBI. A administración poderá esixir un novo cálculo da cota do IBI e tamén pode variar a tributación noutro tipo de impostos comom o IRPF.

“O Goberno español, con esta medida, pon en marcha unha ferramenta de recadación que polo fraccionamento característico na Galiza vai ter maior repercusión. O concello debe ser sensíbel e revisar á baixa o tipo de gravame que se aplica na Guarda”, comentou Ángel Baz, portavoz municipal do BNG.

O BNG solicita ao Concello da Guarda que inste ao Ministerio de Facenda a revisar a taxa de regulación catastral para que estabeleza bonificacións e deducións. Tamén solicita que o Concello colabore cos veciños e veciñas afectadas facilitándolles información e asesoramento e, finalmente, ínstase ao Goberno local a presentar unha proposta de modificación da ordenanza reguladora do IBI, para que teña vixencia en 2016, onde se revise o tipo de gravame que se aplica ao IBI.

O BNG presenta unha en contra da suba do IBI no concello da Guarda