O Bloque urxe ao goberno local que acometa a limpeza e o mantemento das parroquias e do centro de Tui

Xosé M.Tato, cocnelleiro do BNG
Xosé M.Tato, concelleiro do BNG
O Bloque urxe ao goberno local que acometa a limpeza e o mantemento das parroquias e do centro de Tui


Xoves 27 de setembro de 2018.O concelleiro do BNG, Xosé M.Tato, esixe ao goberno local que acometa urxentemente actuacións de coidado, mantemento e limpeza do centro e das parroquias de Tui. O nacionalista recalca que o governo municipal está incrumprindo  co prego de preinscripcións técnicas da limpeza viaria da cidade tudense.

“Día tras días estanos a chegar queixas de veciños e veciñas que reclaman que se atendan os problemas cotiáns que lles afectan, e que perciben unha total falta de atención por parte da concellería que ten as respectivas competencias”, afirmou Xosé M.Tato.

  xardineiras no centro de Tui

estado de xardineiras
(estado das xardineiras no centro de Tui)

Entre as melloras que se deben facer , o concelleiro do BNG, sinalou que non se están a levar adiante  baldeos e regos mecánicos coas frecuencias mínimas correspondentes , non se están cumprindo coa limpeza  de xogos infantís sitos en espazos públicos de forma axeitada, estase incumprindo  as correctas operacións de frega de chans e pavimentos contínuos,deberáse de limpar cada 3 meses  tanto exterior coma interiormente as papeleiras situadas nas vías urbanas , e tampouco isto se está a levar a diante, entre outras moitas deficiencias. As críticas tamén se dirixen ao estado de abandono das parroquias de Tui, onde se poden ollar innumerábeis  desleixos, tanto nas marxes viarias , coma a limpeza e mantemento do noso patrimonio,e, que nalgúns casos dificultan o paso dos vehículos e dos peóns.

subida da rúa maristas cara a rúa Compostela            falta de limpeza no centro de Tui
         

(estado da subida da rúa maristas á rúa Compostela)

“O exemplo do abandono das parroquias é unha clara mostra de que o goberno local está máis preocupado pola imaxe e a propaganda que pola atención aos problemas que preocupan á veciñanza e que son fundamentais para a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas”, sinalou Xosé M.Tato. O nacionalista asegurou que o BNG seguirá denunciando estes exemplos de deixadez e instará ao goberno local que acometa a solución destas deficiencias.

O Bloque urxe ao goberno local que acometa a limpeza e o mantemento das parroquias e do centro de Tui