Propostas políticas

Acto do Concerto Económico na Guarda

Acto realizado na Casa dos Alonsos na Guarda o pasado luns 29 de maio ás 20:30 h no que se expón a proposta do BNG de Concerto Económico para Galiza.

Acto do Concerto Económico na Guarda